All fields are required.

Close Appointment form

Ameliyatsız Tüp Mide İşlemi

ABD’de Mayo Clinic tıp merkezinde, kilo sorunu olan bireylere yönelik yapılan endoskopik uygulama, ameliyat endişesi olan obez bireyler için yeni bir umut oldu. Yapılan işleme ise; “Endoskopik Sleeve Gastroplasti” adı veriliyor.

Endoskopik sleeve gastroplasti; genel anestezi altında, endoskopi ile yapılan bir uygulama. Endoskopi cihazına eklenen bir aparat ile hastanın midesini dikişlerle küçültme prensibine dayanan bu teknik sayesinde, mide hacmi %80’e varan oranlarda küçültülebiliyor. Sonuçta, tüp mide ameliyatına benzer bir şekilde tüpleştirme işlemi uygulanabiliyor. Ameliyatta, midenin sol kısmı çıkartılırken; gastroplasti işleminde dikiş atılarak küçültme işlemi yapılıyor.

Bu işlemin uygulandığı 25 obezite hastasının sonuçları, Clinical Gastroenterology and Hepatology adlı tıp dergisinde yayımlandı. 2012 – 2015 yılları arasında 21 kadın ve 4 erkeğe uygulanan girişim sonrasında, hastalar ortalama 9 ay takip edildiler. Hastaların başlangıçta vücut kitle indeksi ortalaması 35, yaş ortalaması ise 48’di. Takip edilen 6-9-12 ve 20. aylarda; sırasıyla fazla kilolarının %53, %56, %54 ve %45’ini kaybettiler. Bir yıl içerisinde elde edilen kilo kaybı ise, laparoskopik ayarlanabilir mide bandı ile, benzer tüp mide ve mide bypass ameliyatlarına göre daha azdı. Ne var ki, 20 ay boyunca izlenen 8 hastadan üçü, diyet ve egzersiz ile ilgili önerilere uymamaları ve üst kısımda yer alan bazı dikişlerin gevşemesi nedeniyle verdikleri kilonun tamamını geri aldılar.

Mayo Clinic’ten Dr. Barham Abu Dayyeh, kilo verme amaçlı yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavilerinin, obezitedeki etkinliğinin sınırlı olduğunu belirterek; obezitenin tedavisinde bazı boşluklar olduğundan söz etti. Dr. Dayyeh “Cerrahi tedavi için uygun olan hastaların, yalnızca %1’i bu ameliyatları oluyor. Zira erişim sorunu, hasta tercihi ve ameliyatın maliyeti, bu durumda etkili olan faktörler.” dedi.

Tüm mide ameliyatı, Amerika’da obezite işlemleri içerisinde en popüler yöntem. Uzmanlar, endoskopi ile uygulanan yeni işlemin, tüp mide ameliyatının üçte biri maliyetinde olduğunu belirtirken; bu girişimin gastroenterologlar ve endoskopi beceresi olan obezite cerrahlarınca yapılabileceğini ifade ettiler. Elde edilen bilgilere göre; günümüze kadar ABD ve Avrupa’da, yaklaşık 400 civarında hasta, bu yeni yöntem ile tedavi edildi.

Geleceğe dönük ümit veren bir ön-çalışma

Abu Dayyeh ve meslektaşları, yeni girişim hakkınlar şunları söylediler: “Bu yeni girişim ile, obezite tedavisinde değişiklik yaratılabilir ve tedavideki boşlukları değerlendirerek, obezite ile savaş açısından mesafe alınabilir. Endoskopik sleeve gastroplasti işlemi, orta düzeyde obez olan hastaların tedavisinde rol oynayabilir. Ayrıca, süper obez bireyleri de kapsayan diğer obez hastalar için de, cerrahi tekniklere geçiş yönünde bir köprü oluşturulabilir.” Ayrıca Dr. Dayyeh; bu girişimin yaygın şekilde ulaşılabilir olmasını beklediğini belirterek, daha geniş çalışmalar ile sonuçların doğrulanması gerektiğini ifade etti.

Kalıcı sonuçlar mümkün, sağlıklı yaşam tarzı gerekli

Hastalara, ameliyattan 3 ay sonra, mide dolum testleri yapıldı. Midede en üst düzeyde doluluk sağlamak için, hastaların başlangıca göre %59 daha az kalori aldığı tespit edildi. Ayrıca, katı gıdaların mideyi daha yavaş bir şekilde terk ettiği de gözlendi. Abu Dayyeh “Sonuçlar, endoskopik sleeve gastroplasti girişiminin, belirgin ve kalıcı kilo kaybı sağladığı izlenimini vermektedir.” şeklinde konuştu. Ancak uzmanlar; bu girişime bağlı birkaç geçici istenmeyen etki de gözlediler. Örneğin; 8 hasta ağrı ya da bulantı nedeniyle, 1,5 gün hastanede yattı. Bir diğer üç hastada da; mide etrafında apse, akciğer embolisi (akciğere pıhtı atması) ve küçük ölçüde bir pnömotoraks (akciğeri saran zarların arasında serbest hava olması) gözlendi. Bu üç hastanın tamamı iyileşirken, herhangi bir cerrahi girişim de gerekmedi.

Abu Dayyeh, yeni yöntemle ilgili son olarak şunları söyledi: “Bu işlem, ayaktan yapılan bir endoskopik girişim olduğu için; sızıntı, yapışıklık, mineral, vitamin eksikliği gibi kısa ve uzun vadeli sorunlar açısından, obezite cerrahisine göre daha az riskli bir işlem. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde işlem tekrarlanabilir. Bununla beraber, her türlü obezite işleminde, uzun vadeli başarı için yakın bir takip gerekir. Kiloyu korumak için, farklı disiplinlerden yol gösterici yaklaşımları içeren, çok yönlü bir program uygulanmalı ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmelidir.”

KAYNAK: Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology

Editör’ün Notu: Bu işlem, çok büyük olasılıkla, uzun vadede kısıtlama temelli diğer tedavilerde olduğu gibi başarısız olacaktır. Cihazı üreten firmanın baskılarıyla, kısa vadeli başarılar mucize olarak lanse edilecek ve uzun vadede hastaların çoğu farklı tedavi arayışlarına girmek zorunda kalacaklardır. Bir diğer önemli nokta ise 25 hastanın 3’ünde, yani %12’sinde hayatı tehdit eden sorunlar gelişmiş. Maazallah, bizim %12 komplikasyonumuz olsa, diplomadaşlarımız bizi tefe koyup çalarlar. 