All fields are required.

Close Appointment form

Antibiyotik Kullanımı Obezite Riskini Artırıyor mu?

Uluslararası Obezite Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma; antibiyotik kullanan çocukların, kullanmayan akranlarına oranla çok daha fazla ve hızlı kilo aldıklarını gösterdi. Araştırmanın yazarlarından, John Hopkins Üniversitesi’nde görevli Dr. Brian Schwartz’a göre; çalışmanın en önemli sonucu bu değil. Dr. Schwartz: “Çocukken antibiyotik kullanımı vücut yapısını tamamen ve kalıcı olarak değiştiriyor. Yani çocukken kullandığınız antibiyotikler, yetişkin olduğunuzda bile metabolizma üzerindeki etkilerini kaybetmiyor. Dahası, bu etki katlanarak devam ediyor. Bir bakıma çocuklara verilen her bir antibiyotik, onu daha da fazla obezite riski altına sokuyor.”

2001-2012 yılları arasında Sağlık Sigortası kapsamında yer alan ve yaşları 3 ile 18 arasında değişen 163 bin 820 çocuğun verileriyle yapılan araştırma; antibiyotik kullanımı konusunda düşündürücü bir gerçeği de gözler önüne seriyor. Çocukların yaklaşık %21’i (yani neredeyse 30 bin çocuk), çocukluğu süresince 7 veya daha fazla antibiyotik tedavisi almış. Çalışmada, antibiyotik kullanan çocukların kullanmayanlara kıyasla daha kilolu oldukları ve bu farkın yaş arttıkça aynı oranda artma eğilimi gösterdiği de vurgulanıyor. Dr. Schwartz’a göre; bu rakamlar gerçek oranlara göre biraz daha düşük. Kendisi bunun sebebi olarak sağlık sigortası kapsamı dışında olanları ve reçetesiz kullanılan antibiyotikleri gösteriyor.

Dr. Schwartz, çalışma sonuçlarını şu sözlerle paylaştı: “Elde ettiğimiz bulgular yaş ilerledikçe antibiyotik kullanımının kilo artışı üzerindeki etkisini kaybettiğini gösteriyor. Zaten kilo artışının en önemli veya tek sebebi antibiyotik kullanımı da değil. Ama çalışmamızda ortaya çıkarttığımız en önemli bilgi; çocuklukta antibiyotik kullanımının kilo artışı üzerindeki etkisini yetişkinlik döneminde kaybetmediği ve bu etkinin katlanarak devam ettiği oldu.”

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının bağırsak florasını değiştirdiğini ve bu ilaçlara karşı direnç kazandırdığını söyleyen Dr. Schwartz, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu bilgilerin ışığında bizler, antibiyotik tedavisinde çok dikkatli davranmalıyız. Bu noktada özellikle biz hekimlere büyük görev düşüyor. Ben de bu açıdan, hekimleri bir tür “muhafız” olarak görüyorum. Sistematik antibiyotik tedavisinden çok güçlü endikasyonlar olmadığı müddetçe uzak durulmalı ve herkesi, özellikle de gençleri, bu ilaçların gereksiz kullanımında yarardan çok zarar getirecekleri konusunda bilgilendirmeliyiz.”