All fields are required.

Close Appointment form

Diyabet ve Gelir Düzeyi

DÜŞÜK GELİRLİ DİYABET HASTALARINDA ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK

diyabet-gelir-duzeyiJAMA isimli tıp dergisinde yayımlanan bir makalede; sağlık hizmetlerine erişimin eşit ve karşılanabilir olduğu İsveç gibi bir ülkede bile, ekonomik açıdan alt düzeyde bulunan bireylerin, diyabet nedeni ile ölüm risklerinin daha yüksek olduğu bilgisi yer aldı.

Araştırmaya göre; düşük gelir grubundaki bireylerde diyabet ve kalp damar hastalıklarından ölme riski, yüksek gelir grubuna göre yaklaşık iki kat daha fazlaydı. Diyabete bağlı ölüm riski, gelir düştükçe yavaş bir şekilde artıyordu. Eğitim düzeyi 9 yıldan daha az olanlarda ölüm riski daha fazlaydı. Evli olmak ise diyabet ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini %30-40 azaltmaktaydı.

2011 yılında yayımlanan ve 4 bin 400 kadının yer aldığı bir diğer çalışmanın sonuçlarına göre; ekonomik yönden desteklenen ve daha zengin bir semte taşınan bireylerdeki diyabet ve obezite oranları, her hangi bir yardım almayan gruba göre daha düşük oldu.

Mayo Clinic’te görev yapan Gabriela Spencer, beslenme ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerinin diyabetin ilerleyişini yavaşlattığını belirtti. Öte yandan, sadece bireye yönelen yaklaşımların yetersiz kalabildiğini ifade eden Spencer’a göre, toplumun büyük bir kesimi yaşam tarzını değiştirebileceği duruma ulaşamıyor. Bu nedenle de klinik yaklaşımların yer aldığı dünya ile kliniğin dışında yaşanan etkilerin birleştirilmesi gerektiğini, ancak bu sayede diyabetin önlenebilineceğini belirtti.

Spencer; gelir düzeyi farklılıklarının, fakirliğin, eğitimin ve yalnızlığın sağlık üzerindeki etkisine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı ve “Şu anda ne kadar zor ya da karmaşık olursa olsun bir şeyler yapmamız gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: JAMA Intern Med. June 27, 2016.