All fields are required.

Close Appointment form

Mide Balonu İşlemi Uzun Vadede Etkisiz

Mide balonu yerleştirilen 3 binden fazla obez hasta üzerinde yapılan bir araştırmaya göre; bu işlem, kilo kaybetmek için geçerli olan endoskopik bir tedavi seçeneği. Ancak kilo kaybı, bireylerin çoğunda uzun süreli olmuyor.

ABD’de gerçekleştirilen Obezite Haftası etkinlikleri kapsamında sunulan çalışmada; hastaların genelinde kilo fazlalığı 16 kg’ı geçmiyordu. Yaş ortalaması 36 olan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan hastaların, mide balonu öncesinde ortalama 34,8 olan VKİ değerlerinin, balon çıkartıldığında ortalama 28,6’ya düştüğü gözlemlendi.

Diyetisyen, psikiyatrist ve spor eğitmeni tarafından; beslenme biçimi, davranış değişikliği ve fiziksel aktivite ile ilgili öneriler aldıkları halde, hastaların %30’u balonun çıkarılmasından sonraki 6 ay içinde, %70’i ise sonraki 3 yıl içinde, verdikleri kiloları tamamen geri aldılar.

Kilo kayıpları büyük ölçüde 4. ayda görüldü

Yapılan çalışmada, 3 bin 545 obez hasta incelendi. 2009 – 2014 yılları arasında, mide içine balon yerleştirme işlemi uygulanmış olan hastalar, VKİ değerlerine göre, 4 ayrı kategoride ele alındılar. Buna göre;

1. grup: VKİ 27-30 aralığında olanlar (Fazla kilolarının tamamını verdiler.)
2. grup: VKİ 30-35 aralığında olanlar (Fazla kilolarının %79’unu verdiler.)
3. grup: VKİ 35-40 aralığında olanlar (Fazla kilolarının %66’sını verdiler.)
4. grup: VKİ 40’ın üstünde olanlar (Fazla kilolarının %50’sini verdiler.)

Araştırmaya katılan 200 civarında hasta için, obezite cerrahisi öncesinde, hazırlık olarak balon uygulaması yapıldı. İleri derecede obez olan hastaların, VKİ değerleri 40’ın üzerinde olarak ölçüldü. Obezite ameliyatı uygulanması için belli bir kiloya inmeleri gereken hastalar; ortalama 20 kilo verdikten sonra ameliyata alındılar.
Çalışma ekibinin sunduğu rapora göre; 3 bin 545 hastanın 110’unda, balon erken dönemde çıkartıldı. 39 hasta kilo vermede başarılı olamazken; 59 hastada yeterli veri elde edilemedi. Kilo kaybının büyük ölçüde 4. ayda görüldüğünü belirten araştırmacılar, yerleştirilen balonların en fazla 8 ay mide içinde tutulduğunu ifade ettiler. 12 hastada balonun kendiliğinden aşırı şiştiği fark edilirken, 22 hastada da kendiliğinden indiği ya da kaçak durumu meydana geldiği görüldü.

Mide balonu yerleştirilmesi tehlikeli bir işlem mi?

Hastaların yaklaşık %5’inde, balon çıkartılmasını gerektirmeyecek sorular yaşandı. Örneğin, 161 hastada mantar enfeksiyonu gözlendi. İki hastada ise; B1 vitamini eksikliğine bağlı beyin rahatsızlığı (Wernicke-Korsakoff sendorumu) gelişti. 14 hasta midede balon varken hamile kalırken; bir hastada da mide delinmesi ve kanama nedeniyle balonun çıkartılması gerekti.

Obezite haftası katılımcıları, balon yerleştirmenin tehlikeli bir işlem olduğu yönünde uyarıda bulundular. Birkaç olguda pankreatit geliştiğini belirten uzmanlar; Avustralya’da yapılmış olan “hepatit olgusu” bildirimine dikkat çekerek, balona yüklenen havaya bağlı, aşırı şiştiği gibi bazı olguların da bulunduğunu ifade ettiler.

Mide balonu 80’den fazla ülkede uygulanıyor

Mide içine balon yerleştirme işlemi, endoskopik olarak, ayaktan yapılan bir işlem. Tokluk hissini artırmak ve kişileri daha az yemeye alıştırmak için, diyet ve egzersizle birlikte yapılıyor. 80’den fazla ülkede, onaylı olarak gerçekleştirilen bu yöntem ile; içi hava veya suyla doldurulan balon, midede 6-8 ay boyunca kalıyor.

10 yıldan uzun bir süredir uygulanan bu işlem, daha sonra tekrarlanabiliyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Sander’in verdiği bilgiye göre; vücut kitle indeksi 27 ve üzerinde olan hastalarda onaylanmış bir işlem. Mideye yerleştirilen balonun boşalması durumunda, balonu dolduran mavi sus idrara ve büyük abdeste geçerek renk değişimine neden oluyor. Hasta bu sayede, çabuk bir şekilde kliniğe ulaşarak, balonun çıkartılmasını sağlayabiliyor. ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA); vücut kitle indeksi 30-40 olan hastalarda geçerli olmak üzere, sadece iki farklı balon sistemini onaylamış olarak görünüyor.

KAYNAK: Obezite Haftası 2015: Los Angeles, California (4 Kasım 2015).