All fields are required.

Close Appointment form

Obezite Kanseri Tetikliyor mu?

Obezite, günümüzde birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilen ciddi bir rahatsızlık. Kalp-damar hastalıkları, diyabet ve depresyon bu sorunlardan sadece birkaçı. Yapılan yeni araştırmalar; fazla kilolu ve obez olmanın, kansere yakalanma riskini de artırdığı yönünde.

Erken yaşlarda görülen obezite; kemik iliğive lenf dokusu, kalın bağırsak, böbrek ve karaciğer kanseri ile bağlantılı bulundu. Obez kadınlarda rahim kanseri riski fazla olurken; 40’lı yaşlarla birlikte başlayan kilo artışını, meme kanseri riskindeki artışın izlediği gözlendi.

Gebelik sırasında annede obezite varlığı, bu anneden doğan çocukta görülen her tip kanser ile ilişkili olduğu iddia edildi. Uzmanlar; annedeki obezite ile bebekte kanser görülmesi arasında, karmaşık bir bağlantı olduğunu belirttiler. Washington Üniversitesi Tıp Okulu’ndan Dr. Kelle Moley ve Dr. Graham Colditz tarafından hazırlanan bir yazıda; bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiği ifade edildi. Aksi takdirde; mevcut verilerle obezite ve kanser arasında birebir bir bağlantıdan bahsetmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Dr. Moley “Obezite, vücuttaki hücreler için alışılmadık bir ortam yaratır ve metabolizmada strese yol açar. Annedeki obezite; bebeği sonraki erişkin hayatında, metabolizma sorunları ve kanserin ortaya çıkması yönünde programlıyor olabilir. Buradaki asıl soru; nesiller arasında kansere yatkınlık yaratan bu geçişin nasıl olduğudur. Bebeğin gelişimi sırasında, hücre DNA’sında bir değişim ve bu değişime bağlı bir programlanma olabilir.” şeklinde konuştu.

Editör’ün Notu: Yapılan son araştırmalar; üreme çağında bulunan kadınların %37’sinin obez olduğunu göstermektedir ve bu durum ciddi bir tehlike işaretidir. Fazla miktarda yağa maruz kalınan dönemin, nesiller arasındaki kanser geçişine etkisini belirlemek çok zordur. Çünkü anne karnındaki bebeğin, annedeki obezite ortamına maruz kalması ile, obez anneden doğan çocukta kanser gelişimi arasında çok uzun bir süre vardır. Bu, ileriye yönelik çalışmalar yapılmasını zor ve maliyetli hale getirir.
Bu konuda yapılması gereken iki önemli araştırma vardır. Birincisi, kilo vermenin kanser sıklığını nasıl etkilediği ile ilgili çalışmalar. İkincisi ise, zayıf anneden doğup kendisi obez olan bireyler ile; obez anneden doğup obezite problemine sahip bireylerin karşılaştırılacağı araştırmalar. Siz, sağda solda atıp tutanlara bakmayın. Obezite konusunda daha bilmediğimiz çok şey var…