All fields are required.

Close Appointment form

Obezite Oranlarındaki Artış Endişe Veriyor

Amerika’daki Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından, Kasım 2015’te yayımlanan rapora göre; erişkinlerdeki obezite oranları 10 yıl önce %32.2 iken, günümüzde %37.7’ye ulaştı. Ohio’daki Cleveland Clinic’te çalışan Dr. Bartolome Burguera, obezite oranlarının durağan bir seyir izlemeye başladığını düşündüklerini; ancak son durumun üzücü olduğunu ifade etti.

CDC Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi’nden Dr. Cynthia Ogden’e göre; yaklaşık 10 yıl boyunca kadın ve erkeklerde aynı oranda obezite görülmekteydi. Örneğin 2003-2004 yıllarında, kadınların %33’ü ve erkeklerin %31’i obezdi; ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Günümüzde ise obezite belirgin bir şekilde artış göstermiş durumda (Kadınlarda % 38.3, erkeklerde % 34.3).

Obezite Oranları beklenenden daha yüksek olacak

2011-2014 verileri ırklara göre incelendiğinde; obezitede en düşük oran %11.7 ile Asyalı erişkinlerde görülüyordu. Bu oran; İspanyol kökenli olmayan beyazlarda %34,5, İspanyol kökenlilerde %42.5, siyahlarda ise %48.1 idi. Obezite sıklığının en yüksek olduğu hasta grubu ise, siyahi kadınlardı. On yıl önce bu grupta %53 olan obezite oranları, günümüzde %56,9’a yükseldi.

Dr Burguera, özellikle bazı gruplardaki yüksek obezite sıklığı ile ilgili endişe duyduğunu belirtti ve ekledi: “Bununla ilgili olarak; sağlıklı beslenme, spor salonuna erişim, egzersiz yapmak için güvenli yer bulma gibi, ekonomik sorunlardan söz edilebilir. Biliyoruz ki; uyku da önemli bir rol oynuyor. Zor bir hayatınız olduğunda, sağlık beslenmek ve belli bir düzeyde kendinize dikkat etmek ikinci sırada gelebiliyor.” Dr Ogden’e göre ise; İspanyol kökenli ve siyahi kadınlarda obezitenin daha sık görülmesi, genel toplamdaki obez kadın sayısını da yükseltiyor.

Ancak, tüm ırklarda, obezite oranları bakımından erkekler ve kadınlar arasında önemli farklılıklar var. Örneğin; siyahi kadınlarda obezite oranı %56.9 iken, aynı gruptaki erkeklerde bu oran %37.5 olarak görüldü. İspanyol kökenlilerde obezite oranı kadınlarda %45.7, erkeklerde ise %39’du. İspanyol kökenli olmayanlarda ise, kadınlarda %35.5, erkeklerde % 33.6’ydı.

Yaşa göre obezite oranlarına bakıldığında; erkeklerde 40-59 yaş arasındaki oran (%38,3), 20-39 yaş arasındaki orandan (%30,3) daha yüksekti. Kadınlarda da 40-59 yaş arasındaki oran (%42,1), 20-39 yaş arasındaki orandan (%34,4) daha yüksekti. 5 yıl içindeki obezite oranları “Sağlıklı Bireyler 2020” kapsamında, toplumun genelinde %30 olarak hedeflenmişti. Ancak son verilere bakıldığında, bu oranlardan oldukça uzaklaşıldığı görülüyor.

Obezite oranları çocuklarda ve ergenlerde sabit kaldı

2-19 yaş grubundaki obezite oranlarında, 2004 yılından 2014’e kadar herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Son rakamlara göre; çocuklarda ve ergenlerdeki obezite oranlarında, cinsiyetler arasında da herhangi bir farklılık bulunmuyor. Verilere göre, okul öncesi dönemdeki çocukların yaklaşık %9’u, 6-11 yaş arasındaki çocukların %17’si ve ergenlerin de %20’si obez. Buna rağmen; çocukluk çağı obezitesinin genel oranı; “Sağlıklı Bireyler 2020” hedefi olan %14.5’in üzerinde olarak açıklandı. 2-5 yaş arasındaki çocuklarda obezite yaygınlığı ise, %9.5 hedefinin hemen altında kaldı.

Dr Burguera, çok küçük yaşlardan itibaren, sağlıklı besinler ve aktiviteler ile ilgili eğitimin kritik önemi olduğunu belirtti. Ayrıca, gıda politikasında değişiklikler yapılması ve okullarda daha fazla egzersize yer verilmesinin de öncelikli olduğunu ifade etti. Dr. Burguera sözlerini şu şekilde noktaladı: “Çocukların ağırlıkları hızla artıyor. Biliyoruz ki, obez olan bir çocuk, çok büyük olasılıkla, obez olan bir erişkin olacaktır.”

KAYNAK: CDC raporu, 13 Kasım 2015