All fields are required.

Close Appointment form

Obezite ve Doğum Kontrol Hapları

Obez erişkinlerde toplardamarlar içinde pıhtı oluşma riskinin 2-3 kat arttığı, beyin damarlarında pıhtı oluşmasına ise daha ender rastlandığı bilinmektedir. Yeni bir çalışmada, doğum kontrol hapı kullanan obez kadınlarda beyin damarları içerisinde pıhtı oluşma riskinin, bu ilaçları kullanmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Çalışma, Hollanda’da bulunan Akademik Tıp Merkezi’nden Dr. Jonathan M. Coutinho ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi. Hollanda ve İsviçre’deki iki merkezden 186 olguya ait çalışmada VKİ (Vücut Kitle İndeksi) 30’un üzerinde olan obez hastalarda pıhtı riskinin arttığı tespit edildi. Alt analizlerde ise, bu artışın yalnızca oral kontraseptif (OK: doğum kontrol hapı) kullanan obez kadınlardaki yüksek risk nedeniyle ortaya çıktığı sonucuna varıldı. Pıhtı riskinin OK kullanan obez kadınlarda yaklaşık 30 kat, fazla kilolu kadınlarda ise 12 kat fazla olduğu tespit edildi. Doğum kontrol hapı kullanmayan obez kadınlar ve obez erkeklerde pıhtı riskinde artış görülmedi.

Hastalara yönelik mesajlar
Dr. Coutinho’ya göre, en şaşırtıcı sonuç, obezite ile pıhtı riski arasındaki güçlü ilişkinin doğum kontrol hapı kullanan kadınlara özgü bir durum olduğunu görmek. Coutinho, doğum kontrol hapı kullanmak isteyen obez kadınlara pıhtı riskindeki artış ile ilgili danışmanlık verilmesi gerekiyor. Coutinho’ya göre ” Hastalara riskler anlatılmalı, hamilelikten korunmak için farklı seçenekler önerilmelidir.”

Doktorlara yönelik mesajlar
British Columbia ve Vancouver Üniversitesi’ndeki inme programında görev yapan Dr. Thalia Field’e göre, “Her bireyin pıhtı oluşturma ve pıhtı eritme ile ilgili bir iç dengesi vardır. Doğum kontrol hapları pıhtıya eğilim yaratırlar. Bunun obezitenin birleşmesi pıhtı oluşturma riskini artırabilmektedir.”

Doktorlara yönelik ana mesaj, yeni başlayan ve sürekli devam eden bir başağrısında pıhtı olasılığını düşünmeleridir. Pıhtı tanısı özellikle genç ve diğer açılardan sağlıklı kişilerde gözden kaçabilmektedir. Coutinho, “Doğum kontrol hapı kullanan obez bir kadında şiddetli baş ağrısı, hareket kaybı, vücutta sinirsel bir sorunun ortaya çıkması ya da nöbet geçirme gibi belirtiler fark edildiği anda pıhtıdan şüphelenmek gerekir. ” şeklinde açıklama yaptı.

KAYNAK: JAMA (Journal of American Medical Association) Neurology, Mart 2016.