All fields are required.

Close Appointment form

Obezite ve Karaciğer Hastalıkları

Obezite karaciğer hastalıkları riskini artırıyor

obezite-ve-karaciger-hastaliklariHepatology (Karaciğer Hastalıkları) isimli bilimsel dergide yayımlanan bir çalışmaya göre; ergenlik döneminde obez ya da fazla kilolu* olan erkeklerde, yaşamın daha sonraki dönemlerinde ciddi karaciğer hastalığına yakalanma riski daha yüksek.
Yapılan çalışmaya 1969 – 1970 yılları arasında, ergenlik döneminin sonlarındayken askerliğe başlayan yaklaşık 45 bin İsveçli erkek dahil edildi. Araştırıcılar katılımcıların 40 yıldan uzun bir süreyi kapsayan sağlık bilgilerini inceledi. Yaklaşık 400 kişi, ciddi karaciğer hastalığı tanısı aldı.
Sonuçlara bakıldığında; ergenlik döneminin sonlarında obez ya da fazla kilolu olan kişilerde, ciddi karaciğer hastalığı gelişme riski %64 daha fazlaydı. Vücut kitle indeksindeki her 1 puanlık artış için karaciğer hastalığı riski %5 artmaktaydı. Çalışmanın baş araştırıcısı olan ve İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nde görev yapan Dr. Hannes Hagstrom; siroz ve ciddi karaciğer hastalıklarını önleyebilmek için, riskin yüksek olduğu grupların tahmin edilebilmesi gerektiğini ifade etti. Hagstorm, fazla kilolu ve obez olma durumunun, karaciğer hastalıklarının gösterdiği artış ile bağlantılı bir faktör olduğu belirtti.
Hagstorm sözlerini şu şekilde noktaladı: “Erken yaşlardan itibaren vücut kitle indeksi yüksek olan bireylerde, ileride ciddi karaciğer hastalığı gözlenme riski yüksektir. Fazla kiloya uzun süre maruz kalmanın ciddi karaciğer hastalığı riskini artırması mümkündür.”
* Vücut Kitle İndeksi (VKİ, fazla kilolu ya da obez olma düzeyini saptamak için sık kullanılan bir ölçüttür. VKİ vücut ağırlığının (kg), boyun karesine bölünmesi (metre2) ile elde edilir.

VKİ Sınıflandırması ( kg/m2)
VKİ < 18.5 Düşük kilolu
VKİ 18.5 – 24.9 Normal
VKİ 25.0 – 29.9 Fazla kilolu
VKİ 30.0 – 34.9 Obez (I. düzey)
VKİ 35.0 – 39.9 Obez (II. düzey)
VKİ ≥40 İleri obezite (III. düzey)

Kaynak
http://www.webmd.com/diet/obesity/news/20160616/teen-obesity-may-mean-liver-disease-later?ecd=wnl_day_061716&ctr=wnl-day-061716_nsl-hdln_4&mb=UInRkhTMm3rRfHWmgbc5txXFE73IOX1cVNkxkW1ToiE%3d (Erişim tarihi:26.09.2016)