All fields are required.

Close Appointment form

Tip 2 Diyabet ve Beyin Gelişimi

Tip 2 diyabeti olan gençlerin beyin gelişimi araştırıldı

tip-2-diyabet-ve-beyin-gelisimiDaha önce yapılan çalışmalarda, tip 2 diyabeti olan gençlerin kavrama ile ilgili testlerde, yaşıtlarına göre daha düşük puanlar aldığı belirtilmişti. Yeni yayımlanan bir çalışmada; 10 – 20 yaş aralığında bulunan ve yakın zamanda tip 2 diyabet tanısı almış 20 obez birey, beyin gelişimi yönünden incelendi ve yaşıtları ile karşılaştırıldı.
ABD’de bir çocuk hastanesinde görev yapan Dr. Jacop Redel ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, Amerikan Diyabet Derneği’nin 2016 yılındaki kongresinde sunuldu. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 16.7’ydi. Diyabet hastalarının vücut kitle indeksi ortalaması 37.5, HbA1c ortalaması ise ilk tanı aldıkları dönemde %7.9’du. Katılımcılara, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazı ile beyin taraması ve yüksek sesle özel bir okuma testi uygulandı.
Sonuçlara göre; tip 2 diyabeti olan gençlerin beyaz madde ve toplam beyin hacimleri yaşıtları ile benzer bulundu. Öte yandan, tip 2 diyabeti olan gençlerin beyinlerindeki gri madde hacmi, yaşıtlarına göre belirgin olarak daha az olarak gözlemlendi. Ayrıca bu grup, özel okuma testinde daha başarısız sonuçlar aldı. Gri madde hacminin düşük olması ile okuma testinin başarısız olması arasında da bağlantılar olduğu saptandı. Minnesota Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Elizabeth Seaquist “Sonuçlar, diyabeti olan bireylerin beyinlerine bir şeyler olduğunu düşündürüyor. Bu etki erken dönemde, çocuklarda dahi ortaya çıkıyor. Daha önce tip 1 diyabeti olan çocuklarda beyin gelişimini inceleyen bazı çalışmalar yapılmıştı; ancak bu, tip 2 diyabeti olan çocuklarda yapılan ilk çalışma.” şeklinde konuştu.
Beyin gelişiminin yavaş ve birçok faktörden etkilenebilen bir süreç olduğunu hatırlatan Seaquist, beyin gelişimi ile zaman içerisinde değişen kavrama yeteneği arasındaki bağlantının araştırılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda; obez çocukların beyinlerde de bazı etkiler görülebileceğini ve bu grubun da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Dr. Jacop Redel; diyabeti olmayan obez çocukların da karşılaştırmaya dahil edildiği daha büyük ölçekli bir takip çalışması planladıklarını belirtti. Amerikan Diyabet Derneği’nin Tıp ve Bilim Başkanı Dr. Desmond Schatz “Diyabet hastalığının, erken dönemde rahatsız edici sonuçların ortaya çıkmasına neden olan saldırgan bir doğası olduğu görülüyor. Hastalığı takip etmek ve olumsuz sonuçları engellemek için yollar bulmaya çalışmak kritik bir önem taşıyor.” açıklamasını yaptı.

Kaynaklar
1. American Diabetes Association 2016 Scientific Sessions; June 14, 2016; New Orleans, Louisiana. Abstract 376-OR
2. http://www.medscape.com/viewarticle/865122?src=wnl_edit_tpal (Marlene Busko – Erişim tarihi:29.09.2016)