All fields are required.

Close Appointment form

Cerrahide Dijital Skor Sistemi

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren araştırma ve analiz kuruluşu ProPublica; belirlediği 8 ameliyatın komplikasyon oranlarını hekim bazında gösteren bir “Doktor Puan Tablosu” yayımladı. Bu 8 ameliyat içinde diz ameliyatı, kalça ameliyatı, safra kesesi ve prostat ameliyatı gibi işlemlerin bulunduğunu belirten ProPublica; genellikle sağlık durumları -nispeten- iyi olan hastalarda uygulandığı, acil olmadığı ve daha düşük riskler içerdiği için bu ameliyatları seçtiklerini açıkladı.

Skor tablosunu oluşturan veriler Amerikan Sosyal Güvenlik sistemi olan Medicare üzerinden elde edildi. Skorlamaya yaklaşık 17 bin doktor ve 3 bin 500 kadar sağlık kurumu dahil edildi. Skorlamaya etki eden veriler; komplikasyonlar, ameliyattan sonraki 30 gün içinde tekrar hastaneye yatış ve ameliyat sonrası gerçekleşen ölümler oldu. Buna göre; 2009 – 2013 yılları arasında, 63 bin 173 yatış komplikasyon kaynaklı olurken; 3 bin 405 kişide ölüm gerçekleşti. Komplikasyon oranının yüzde 2 ve yüzde 4 arasında seyrettiği puan tablosunda dikkat çeken bir başka detay ise; çok sayıda (en az 50) ameliyat gerçekleştiren doktorlar arasında, sadece 800 doktorun yaptığı işlemlerin hiçbirinde komplikasyon olmaması idi. ProPublica’ya göre bu durum; diğer doktorların kendilerini geliştirmeleri gerektiğini gösteren önemli bir veri.

Skorlamanın yapıldığı veritabanına travma vakaları, sorun ortaya çıkması muhtemel yüksek riskli vakalar, başka kurumlardan gelen nakiller ve acile başvuran hastalar dahil edilmedi. Komplikasyon tanımı da; “Sadece ameliyattan kaynaklı komplikasyonlar” ile sınırlı tutuldu. ProPublica tüm bunlara rağmen; Amerikan Cerrahlar Cemiyeti’nin “hastaların başına gelecek her şeyden cerrahların sorumlu olduğu” görüşünü paylaştığını vurguladı.

Peki, hastalar ne istiyor?

Veritabanı ile ilgili ilk aşamada, skorlamaya dahil edilen verilerin sınırlılığına dikkat çekildi. Amerikan Ortopedik Cerrahlar Derneği Başkanı Dr. David Teuscher’a göre; veritabanı gayet uygun ve adil. Ancak Teuscher; verilerin hastalar arasındaki farkları gösterme konusunda çok da yeterli olmadığını söyledi ve ekledi: “Bu veriler bize hastanın ameliyat öncesindeki fiziksel deformasyon durumu ve daha önce geçirilmiş ameliyatlar hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Kaldı ki bu veriler, ameliyat sonrasında komplikasyon oluşma riskini direkt olarak etkiliyor.”

Dr. David Teuscher’a göre bir başka tehlike de; doktorların aldıkları puanların düşmemesi için, komplikasyon oluşma riskinin yüksek olduğu hastaları ameliyat etmekten kaçınması. Skorlamanın hastalar arasındaki farkları gözetmemesinin, doktorları bu yönde davranmaya itebileceğini belirten Dr. Teuscher, bu olumsuzluklara rağmen; “Az bilgi, hiç bilgi olmamasından iyidir. Bizler de kesinlikle şeffaflıktan yanayız. Bize göre bilgili bir hasta, daha iyi bir hastadır.” şeklinde konuştu.

ProPublica ise Dr. Teuscher ile benzer bir düşünce ile şunları söyledi: “Bize göre hastaların, doktorların ve hastane yöneticilerinin, yapılan işlemler hakkında -sınırlı da olsa- bilgi sahibi olmaları iyi bir örnek teşkil ediyor. Neticede işlemler standart olarak lanse edilse de; uygulayanlar arasında çok ciddi farklılıklar olabiliyor.”

Editör’ün notu: Bütün dünya ülkeleri sağlık alanında standartlar geliştirmeye çalışmaktadırlar. Son dönemlerde, özellikle cerrahi uygulama alanlarında, raporlamanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Ulusal Obezite Veritabanı da benzer bir amaç taşımaktadır. Raporlama sayesinde, ülke çapında obezite tedavisinin standardizasyonu ve hastalarımıza daha iyi bir hizmet sunulması ilkesi, veritabanının temel hedefidir.