All fields are required.

Close Appointment form

SSS

Ulusal Obezite Veritabanı nedir?

Ulusal Obezite Veritabanı; Türkiye’de yapılan obezite ve metabolik cerrahi operasyonlarının, ameliyat öncesi dönemden ameliyat anına ve ameliyat sonrası tüm takiplere kadar saklandığı bilgi bankasıdır. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahın uyguladığı ameliyat tekniği ve tipi, ameliyat sonrası komplikasyon gelişip gelişmediği gibi bilgiler, veritabanı bünyesinde kaydedilmektedir.

Ulusal Obezite Veritabanı’nı kim kurmuştur?

Ulusal Obezite Veritabanı IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders: Uluslararası Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Fedarasyonu) öncülüğünde ve Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle; Türk Cerrahi Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı’nın ortak katkılarıyla kurulmuştur.

Bu veritabanı neden kuruldu?

Ulusal Obezite Veritabanı; obezite ve obezite kaynaklı hastalıkların, cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemlerine bir standardizasyon getirmek ve hastaların takibine yardımcı olmak için kurulmuştur. Bu amaç dahilinde ülkemizde obezitenin geldiği durum ve güncel tedavi uygulamaları; yüzdeler, figürler ve grafikler halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Ayrıca, dünya genelinde obezite ile ilgili güncel bilimsel gelişmeler takip edilecek ve veritabanı sitesi üzerinden paylaşılacaktır.
Veritabanının kurulum nedenlerinden birisi de; obezite tedavisine ışık tutacak hekim ve bilim insanlarının, çalışmalarına dayanak teşkil etmektir. Ülkemizde her yıl, binlerce obezite ameliyatı yapılıyor; ancak buna rağmen ameliyatlar, tüm hastaneleri kapsayan bir sistem dahilinde kaydedilmiyor. Veritabanı kayıt sistemi sayesinde, elde edilen veriler, obezite ve eşlik eden hastalıklardaki başarı oranlarımızı belirleyecektir.
Veritabanının bir diğer amacı; yapılan tüm uygulamaların kayıt altında olmasını ve uygulanan tedavilerin, konu ile ilgili eğitim aldığını belgeleyebilen uzmanlarca yapılmasını sağlamaktır. Veritabanı sayesinde, ameliyatta doğabilecek olası riskler de minimum seviyede tutulabilecektir.

Ulusal Obezite Veritabanı ne zaman yayına açılacak?

Ulusal Obezite Veritabanı, şu an yazılımcılar ve bir hekim grubu tarafından test edilmektedir. 2015 yılı sonuna kadar tüm özellikleriyle yayında olması planlanmaktadır.

Bu veritabanı sadece obezite hastalarının faydalanması için mi kuruldu?

Bu veritabanı; obezite ve başta tip 2 diyabet olmak üzere, obezite kaynaklı diğer tüm rahatsızlıklar nedeniyle ameliyat olan hastaların takip edilmesi amacıyla kurulmuştur. Ancak site içerisinde, obezite ile ilgili tüm güncel bilimsel gelişmeler ve uygulanan yeni tedavi yöntemleri, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ulusal Obezite Veritabanı’nda neleri görebilirim?

Ulusal Obezite Veritabanı’nda, Türkiye’de obezite tedavisi konusunda hizmet veren ve sadece, aldığı eğitim ve yaptıkları uygulamaları belgeleyebilen hekim ve sağlık çalışanları yer alabilecektir. Bu bağlamda; kayıt oluşturmuş “bilimsel ve belgeli” tedavi hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve bağlı bulundukları kurumlar da, veritabanı bünyesinde yer alacaklardır.
Hastalar, talep etmeleri halinde, kendi tedavilerine ait kayıtlara ulaşabilecektir. Bu kayıtlara, hastanın kendisi ve hekimi dışında, hiç kimsenin ulaşması mümkün olmayacaktır.
Tüm bunların yanında; Türkiye genelindeki ameliyatlarla ilgili genel rapor, döküm ve istatistikler de, Ulusal Obezite Veritabanı’nda, anlaşılır grafiklerle gösterilecektir.

Ulusal Obezite Veritabanı’nda neleri göremem?

Ulusal Obezite Veritabanı’nda başka bir hastanın bilgilerini göremezsiniz. Bu yaklaşım, hasta haklarını koruyucu “iyi klinik uygulamalar” pratiğinin de önemli bir parçasıdır.

Kendi ameliyat bilgilerimi Ulusal Obezite Veritabanı’nda görebilir miyim?

Evet. Talep etmeniz halinde Ulusal Obezite Veritabanı’nda kendi ameliyatınız ve takip süreciniz ile ilgili tüm detayları görebilirsiniz.
Bilgilerimi veritabanına vermemin bana ne faydası var?
Sizinle ilgili bilgiler, benzer şekilde cerrahi uygulamalar geçirmiş hastaların bilgileri ile birleştirilecektir. Bu bilgiler; Türkiye ve yaşamış olduğunuz bölge bazındaki bilgi birikimine katkıda bulunacaktır. Hazırlanan genel tablolar ve grafikler, sizinle benzer bir girişime ihtiyaç duyan hastaların tedavisine ışık tutacak; ameliyat riskleri ve faydaları ile ilgili sağlıklı bilgi edinmelerini sağlayacaktır. Aynı şekilde siz de; farklı bir ameliyat ya da bilgi ihtiyacınızda, veritabanından faydalanabileceksiniz.

Bilgilerimi veritabanına vermemem ileride benim açımdan bir sorun oluşturur mu?

Obezite ameliyatlarında başarı, güçlü bir takiple gelmektedir. Bazı klinikler, kendi iç takip sistemlerini kurmalarına rağmen; Türkiye’nin global standartlara uygun tek veritabanı Ulusal Obezite Veritabanı’dır. Bu veritabanı, uluslararası sistemle entegre çalışmaktadır. Dolayısıyla, bilgilerinizin veritabanına girilmesi; hem sizin için hem hekiminiz için hem de ülkemiz için son derece faydalı olacak ve tedavi süreçlerinin en iyi şekilde takip edilmesini sağlayacaktır. Veritabanı bünyesinde, hasta bilgilerinin gizliliği güvence altına alınmıştır.

Ulusal Obezite Veritabanı’na kendi kendime bilgi girebilir miyim?

Ulusal Obezite Veritabanı tedavinizle ilgili teknik bilgileri içermektedir. Bu bilgiler sadece bir hekim ya da asistan tarafından sisteme girilebilir. Hastaların sisteme veri girmesi söz konusu değildir.

Tıp fakültesi öğrencisiyim Ulusal Obezite Veritabanı’ndan faydalanabilir miyim?

Ulusal Obezite Veritabanı sadece mezun doktorlara açıktır. Öğrenciler genel ülke raporlarını görebilirler. Fakat veritabanına üye olamazlar.

Veritabanındaki bilgilerin doğruluğunu nasıl teyit ediyorsunuz?

Veritabanındaki bilgilerin doğruluğu Sağlık Bakanlığı ve IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) yetkililerinin dönemsel rutin kontrolleriyle teyit edilmektedir.

Bu veriler yurtdışındaki bilim insanlarıyla paylaşılıyor mu?

Ulusal Obezite Veritabanı, IFSO’nun global veri ağının Türkiye ayağını oluşturmaktadır. Bu veriler, hiçbir şekilde gen haritası gibi bilgileri içermez. Veritabanı; Türkiye’deki verilerin yurtdışındaki bilim insanlarıyla ve yurtdışındaki verilerin de ülkemizdeki bilim camiası ile karşılıklı kullanımı ve paylaşımına açıktır. Böylece bilimsel çalışmalar için en önemli unsur olan “verilerin paylaşımı” söz konusu olmaktadır. Bu veriler makale yazımında kullanılmak için değil; ülke istatistiklerini gösterme amaçlı yayınlanmaktadır. Uluslararası Obezite Veritabanı, ülkemizin obezite ve metabolik cerrahi konularında, uluslararası arenadaki en güçlü sesi olacaktır.