All fields are required.

Close Appointment form

Hakkımızda

Tüm dünyada olduğu gibi, başta tip 2 diyabet olmak üzere, obezite ve eşlik eden hastalıklar son yıllarda ülkemizde de toplum sağlığını tehdit edecek oranlara ulaşmış durumdadır. Artan sanayileşme ve sedanter yaşam tarzının yanı sıra, şehir planlama hataları ve gıda sanayisindeki değişimlerin de etkisiyle bu oran katlanarak artmaya devam etmektedir.

Bu sorunla mücadele kapsamında son yıllarda yapılan onlarca klinik ve farmakolojik araştırmaya rağmen, uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm mümkün olmamıştır. Diyet uygulamaları, davranış ve yaşam tarzı değişimlerinin de uzun vadede kalıcı bir çözüm sağlayamadıklarını hem günlük yaşamdan hem de uzun vadeli klinik araştırmalardan gözlemlemekteyiz. Tüm bu nedenlerden dolayı obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde son dönemlerde cerrahi uygulamalar ön plana çıkmış ve giderek artan popülarite ile uygulanmaya başlanmıştır.

Bu artan popülarite bazı olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu olumsuz sonuçların en önemlisi; gerekli eğitim, tecrübe ve teknik beceriden yoksun kimi meslektaşlarımızın tamamen farklı kaygılarla bu ameliyatları yapmaya çalışıyor olmasıdır.
Her bilim dalında olduğu gibi, Obezite ve Metabolik Cerrahi uygulamalarında da ulusal ve uluslararası standartlara ihtiyaç olduğu aşikârdır. Özellikle içinde bulunduğumuz yıl dâhilinde gerek görsel, gerek yazılı, gerekse dijital medya ve sosyal paylaşım platformlarında bilimsellikten ve bilgi birikiminden uzak, bir takım talihsiz ve amacını aşan açıklamalar görülmüştür.
Ne yazık ki; gerekli yeterliliğe sahip olmayan ellerde gerçekleşen ameliyatların olumsuz sonuçları, içinde bulunduğumuz yıl dâhilinde çok sayıda basın ve yayın organında kendilerine yer bulmuştur.
Tüm bu nedenlerden dolayı; hem halkımızı bilgilendirmek hem de bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamak amaçları ile Sağlık Bakanlığı himayelerinde Türk Cerrahi Derneği, Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği, Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin ortak çabaları ile Ulusal Obezite Veritabanı ve bu oluşumun bünyesinde Ulusal Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Veritabanı’nın kurulmasına karar verilmiştir.

Ulusal Obezite Veritabanı’nın muhtelif amaçları bulunmaktadır.

1. Amaç: Obezite ve Metabolik Sendrom’un diğer bileşenleri ve bunların tedavi yöntemleri hakkında halkı bilgilendirmek ve bu sayede toplum sağlığına katkıda bulunmak.
2. Amaç: Ülkemizde hâlihazırda uygulanmakta olan cerrahi yöntemler hakkında güvenilir veri toplamak ve bu sayede sunulan hizmetlerin etkinliğini ve güvenliğini ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek.
3. Amaç: Ülkemiz kaynaklı bilimsel araştırmalar yapmak ve uluslararası bilimsel arenada Obezite ve Metabolik Cerrahi konularında söz sahibi olmak.

Bizler kamuoyunun ve bilim dünyasının, güncel ve bilimsel verilerle bilgilendirilmesini ve bu sayede, mücadele ettiğimiz hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında farkındalık yaratmayı amaçladık. Bu amaç tek bir kurumun altından kalkamayacağı kadar mühim bir hedeftir. İşte bu nedenle bu projenin, ancak değerli meslektaşlarımızın katkıları ile tamamlanabileceği bilincini taşıyoruz. Bu görevin yerine getirilmesi hastalarımıza sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlayacak ve bilimsel anlamda ülkemizin uluslar arası arenada söz sahibi olması hususunda çok önemli ve değerli bir adım olacaktır.