All fields are required.

Close Appointment form

Erken Yaşlarda Obezite Ameliyatı

Obezite cerrahisi erken yaşlarda diyabete yakalananlarda daha etkili

Obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi girişimi uygulanan tip 2 diyabet hastalarının önemli bir bölümünde, diyabet tablosu tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Yayımlanan yeni kılavuzlar, tip 2 diyabetin tedavi şemasına, cerrahi girişimlerin de eklenmesinin önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Obezite-Cerrahisi-ErkenJAMA Cerrahi dergisinde yayımlanan bir makalede; obezite cerrahisi girişimlerinin, erken yaşlarda tip 2 diyabet görülen hastaların kan şekerinde, hastalıkla ileri yaşlarda karşılaşanlara göre; daha iyi ve uzun vadeli bir biçimde kontrol sağladığı belirtildi.

Yapılan çalışma, Tayvan’daki Min-Sheng Hastanesi’nde görev yapan Dr. Wei-Jei Lee ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaya; vücut kitle indeksi 25 kg/m2’nin üzerinde olan ve obezite cerrahisi uygulanan 558 hasta dahil edildi. Diyabete 40 yaşından önce yakalanan 339 hasta ile daha ileri yaşlarda diyabet olan 219 hastaya ait veriler karşılaştırıldı. Diyabet’in erken başladığı hastalarda, obezite cerrahisi ile diyabet tablosunun bütünüyle ortadan kalkması durumu daha yüksek oranlarda gerçekleşti. 5 yılın sonunda, aynı etki, erken hastalık başlangıcı grubunda daha yüksek oranda olmaya devam etti ve kilo kaybı da daha belirgin hale geldi.

Genel toplama bakıldığında; 5 yılın sonunda hastaların %60’ında diyabet tablosu tamamen ortadan kalktı. Bu oran, daha önceki yayınlarla uyumluydu. Obezite cerrahisinin uygulandığı yaş, hastalığın süresi ve ameliyat öncesindeki C-peptid düzeyleri de, ameliyatın başarısını etkilemekteydi. ABD’de görev yapan ve JAMA dergisinin aynı sayısında bulunan başyazının yazarlarından biri olan Dr. Ali Tavakkoli’nin çalışma ile ilgili yaptığı yorumlar şu şekilde: “Sonuçlar, cerrahi girişimlerin, tip 2 diyabetin tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Erken yaşlarda başlayan tip 2 diyabette, cerrahi girişimler daha da etkili olabilir. Cerrahi girişimin zamanlaması da önemlidir. Diyabet tanısından, girişimin gerçekleşmesine kadar ne kadar az zaman geçerse, sonuçlar da o kadar iyi olmaktadır.”

Kaynak

http://www.medscape.com/viewarticle/864506?nlid=106567_1382&src=WNL_mdplsnews_160617_mscpedit_surg&uac=198839BK&spon=14&impID=1130127&faf=1 (David Douglas – Erişim tarihi:27.09.2016)