All fields are required.

Close Appointment form

Her 3 Yetişkinden Biri Diyabet Tehdidi Altında

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre; normal kan şekeri değerlerine sahip yetişkinlerin, neredeyse yarısının, hayatlarının ileriki dönemlerinde diyabete yakalanma riski altında olduğu ortaya çıktı.

Rotterdam Erasmus Tıp Merkezi’nden Dr. Symen Ligthart, yaptıkları araştırmayı şu sözlerle açıkladı: “Rotterdam Çalışması adını verdiğimiz bu projenin bir benzeri, daha önce Birleşik Devletler’de de yapılmıştı. Onda da benzer sonuçlar elde edildiği için, çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz veriler bizleri şaşırtmadı. Çalışma süresince, takip ettiğimiz insanların üçte birinden daha fazlası, yıllar içerisinde; diyabet öncesi ya da prediyabet şeklinde adlandırdığımız dönemde görülen kan şekeri değerlerine ulaştılar. Bu safhaya giren insanların büyük bir kısmı da, er ya da geç diyabet hastalığına yakalanmaktadır.” Çalışma verilerine göre; hiç insülin kullanmayan insanların %10’u, araştırma sona erdiğinde artık insülin kullanmaktaydı.

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) diyabet riski için önemli bir gösterge

Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise; sağlıklı bir vücut kitle indeksine sahip yetişkinlerin, kilolu veya obez yetişkinlere oranla, diyabete yakalanma riskinin ve insülin kullanma oranlarının çok daha düşük olduğuydu. Yine aynı şekilde, bel çevresinin de, diyabete yakalanma riski açısından önemli bir gösterge olduğunu belirten araştırmacılar; normal bireylerde, bel çevresinin genişlemesi ile diyabete yakalanma riskinin de arttığını; diyabet hastalarında ise, bel çevresi genişledikçe, insülin kullanımının arttığını belirttiler.

Çalışmada elde edilen bir diğer veri ise; ortalama yaşam süresi ile ilgiliydi. Dr. Ligthart; obez yetişkinlerin, kan şekeri seviyeleri normal düzeylerde olsa bile, sağlıklı bir kiloya sahip yetişkinlere oranla, 10 yıl daha az yaşadığını belirtti. Uzmanlara göre bu veriler; obezitenin başlı başına nasıl büyük bir tehlike olduğunu kanıtlar nitelikte.

Dr. Ligthart, çalışma ile ilgili son olarak şunları söyledi: “Fin Diyabet Önleme Çalışması ve Diyabet Önleme Programı’ndan da biliyoruz ki; kısa vadede yaşam tarzı değişiklikleri, insanların kilo vermesini sağlayarak diyabet riskini azaltıyor. Bizim elde ettiğimiz veriler de, sağlıklı yetişkinlerin, obezlere oranla, diyabete yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyarak bunu destekliyor. Ancak, Rotterdam Çalışması sonucunda, normal kiloya sahip yetişkinlerin %19’u, çalışma sona erdiğinde diyabete yakalanmıştı. Bu da bize gösteriyor ki; insanlar, normal bir kiloda olsalar bile, ciddi bir diyabet tehdidi altındalar.”