All fields are required.

Close Appointment form

Obez Gençlerde Kalp Krizi Artıyor

Şiddetli ve ölümcül bir kalp krizi kalbin ana damarlarından birinin tamamen tıkanması ve kan akımının durması sonucunda ortaya çıkar. Ölüm riski yüksek olan kalp krizi vakalarında hızlı uygulanan tıbbi tedavi ile hayatta kalma şansı artmaktadır.

Kalp krizi ve kalp hastalıkları ile ilgili bilgi düzeyi artıyor. Kalp krizi geçirme olasılığını artırdığı bilinen pek çok faktör var. Yaş ve ailede kalp krizi öyküsü gibi faktörler bireyin kontrolü dışındadır, ancak yaşam tarzı ile ilgili tercihler kontrol edilebilir. Daha çok egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir ve kalp sağlığına uygun şekilde beslenebilirsiniz.

Yeni yayınlanan bir çalışmada, Cleveland Clinic’de 1995–2014 yılları arasında şiddetli kalp krizi geçiren 3 bin 900 hastanın verileri incelendi. Bu zaman içinde genç ve obez hasta sayılarının belirgin bir artış gösterdiği, ayrıca bu hastaların çoğunun sigara içme, tansiyon yüksekliği, diyabet ve kronik akciğer hastalığı gibi önlenebilir diğer riskleri de daha fazla taşıdıkları gösterildi.

Çalışmanın ilk ve son beş yıllık dilimleri karşılaştırıldığında, son dilimde bulunan şiddetli ve ölümcül kalp krizi geçiren hastaların özelliklerinde başlangıçtaki dilime göre şu değişiklikler saptandı:

• Yaş ortalaması 64’ten 60’a düştü.
• Obez olma sıklığı %31’den %40’a çıktı.
• Diyabeti olan hastaların oranı % 24’ten %31’e çıktı.
• Tansiyon yüksekliği olan hastaların oranı %55’ten %77’ye çıktı.
• Kronik akciğer hastalığı olanların oranı %5’ten %12’ye çıktı.
• Sigara içme oranı %28’den % 46’ya çıktı.

Cleveland Clinic yöneticilerinden, çalışmanın baş araştırıcısı Dr. Samir Kapadia’nın sonuçlar ile ilgili görüşü şu şekilde: “Kalp hastalıklarından korunma yönünde daha çok çaba harcanması; kilo verme, sağlıklı beslenme ve fiziksel yönden aktif olmanın öneminin de vurgulamak gerekir. Kalp sağlığı yalnızca kardiyoloji uzmanının sorumluluğunda değildir. Tüm doktorlar ve hastalar bu sorunu birlikte sahiplenmelidir. Hastalar için sorunu sahiplenmek; erken yaşlardan başlayarak kalp sağlığına uygun sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek demektir. Yaşam tarzı ve beslenmeye önem vermek için kalpte bir sorun olmasını beklememek, kalp hastalıklarının oluşum sürecini önlemek için ise güçlü bir çaba göstermek gerekir.”