All fields are required.

Close Appointment form

Obezite Ameliyatı ve Diyabet

obezite-ameliyati-ve-diyabetObezite ameliyatı ve metabolik cerrahi girişimi uygulanan tip 2 diyabet hastalarının önemli bir bölümünde, diyabet tablosu tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Obezite ameliyatı girişimleri; erken yaşlarda tip 2 diyabet görülen hastaların kan şekerinde, hastalıkla ileri yaşlarda karşılaşanlara göre, daha iyi ve uzun vadeli bir biçimde kontrol sağlamaktadır.
JAMA Cerrahi dergisinde yayımlanan çalışma, Tayvan’da görev yapan Dr. Wei-Jei Lee ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaya; vücut kitle indeksi 25 kg/m2’nin üzerinde olan ve obezite ameliyatı uygulanan 558 hasta dahil edildi. Diyabete 40 yaşından önce yakalanan 339 hasta ve diyabet ile daha ileri yaşlarda karşılaşan 219 hastaya ait veriler karşılaştırıldı.
Hastalığın erken başladığı bireylerde obezite ameliyatı ile diyabet tablosunun bütünüyle ortadan kalkması durumu daha yüksek oranlarda gerçekleşti. Aynı etki, 5 yılın sonunda, erken hastalık başlangıcı grubunda daha yüksek orada olmaya devam etti ve kilo kaybı da daha belirgin hale geldi.
Genel toplama bakıldığında; 5 yılın sonunda hastaların%60’ında, diyabet tablosu tamamen ortadan kalktı. Bu oran daha önceki yayımlarla uyumluydu. Obezite cerrahisinin uygulandığı yaş, hastalığın süresi ve ameliyat öncesindeki C-Peptid düzeyleri de ameliyatın başarısını etkilemekteydi.
ABD’de bulunan Brigham Hastanesi’nde görevli Dr. Ali Tavakkoli “Sonuçlar, cerrahi girişimlerin, tip 2 diyabetin tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Erken yaşlarda başlayan tip 2 diyabette cerrahi girişimler daha da etkili olabilir. Cerrahi girişimin zamanlaması da önemlidir. Diyabet tanısından girişimin gerçekleşmesine kadar ne kadar az zaman geçerse, sonuçlar da o kadar iyi olmaktadır.” açıklamasında bulundu.