All fields are required.

Close Appointment form

Obezite ve Kısırlık Tedavisi

Hollanda’da yapılan bir çalışmada; kilo vermenin, obez hastalara uygulanan kısırlık tedavisinin başarısını etkileyip etkilemediği araştırıldı.

obezite-ve-kisirlik-tedavisiNew England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayımlanan çalışma, Groningen Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Meike A. Q. Mutsaerts ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi. Çalışmada; obez ve çocuk sahibi olamayan kadınlara kısırlık tedavisi öncesinde, kilo vermeleri amacıyla yaşam tarzlarını değiştiren bir program 6 ay süreyle uygulandı. Bu gruptaki kadınların hamile kalma ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirme olasılığı, kısırlık tedavisine hemen başlayanlardan farklı olmadı.
Çalışmada; 18-39 yaşları arasında, çocuk sahibi olamayan, vücut kitle indeksi 29 kg/m2 ya da daha fazla olan kadınlar iki gruba ayrılarak incelendi. Çocuk sahibi olmayı engelleyen belirgin sorunları olan hastalar çalışmaya alınmadı. 289 kadının yer aldığı ilk grupta, 6 ay boyunca yaşam tarzı değişiklikleri ile vücut ağırlığının %5 – %10’unun verilmesi hedeflendi. Bunu takip eden 18 ayda ise kısırlık tedavisi uygulandı. İkinci gruptaki 285 kadına ise hemen kısırlık tedavisi başlandı ve 24 ay boyunca uygulandı.
Yaşam tarzı değişiklikleri uygulayan gruptaki kadınların %37.7’si, 6 ay içerisinde vücut ağırlıklarının %5’ini ya da daha fazlasını kaybetti. Diğer grupta bu yönde bir değişiklik olmadı. 24 ay içerisinde hamile kalan ve canlı doğum yapanların oranı her iki gruptada benzer bulundu. Kilo vermenin hamile kalmayı hızlandıran bir etki yapmadığı belirtildi.

Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanın önemi vurgulandı

Yapılan açıklamalarda, hamileliğin gerçekleşmesinden önceki ve sonraki dönemlerde sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin önemli olduğu vurgulandı. Hamile kalmak isteyenlere Akdeniz diyeti önerilirken; işlenmiş gıdaları, soda, kafein ve alkolü azaltması tavsiyesinde bulunuldu.
Amerika’da görev yapan Dr. Carolyn Alexander “Tiroid bezi ile ilgili sorunları ve insülin direncini değerlendirdikten sonra beslenmenin uygun olup olmadığını gözden geçiririz. Hastaya, özellikle kalp ve damarlara yönelik egzersiz yapmasını tavsiye ederiz.” açıklamasını yaptı.
Yaşı ileri olan kadınlarda farklı bir strateji uygulanması gerekebilir
Dr. Alexander sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yumurta kalitesi yaşla birlikte azalırken, hastaya çocuk sahibi olmayı ertelemesi yönünde danışmanlık vermek zordur. Yaşa ve yumurtalıkların durumuna göre, hamileliğin kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak için kısırlık tedavisini başlatmak mantıklı olabilir.”
35 yaşın üzerindeki kadınların kısırlık tedavisi görürken, yaşam tarzlarını değiştirerek kilo da verebilecekleri ifade edildi.

Kaynaklar
1. N Engl J Med. 2016;374:1942-1953. Özet
2. Weight Loss Does Not Improve Infertility Treatment Outcomes. Medscape. May 20, 2016. http://www.medscape.com/viewarticle/863581?src=wnl_edit_tpal#vp_2 (Troy Brown – Erişim tarihi:07.10.2016)