All fields are required.

Close Appointment form

Obezite ve Migren İlişkisi

obezite-ve-migren-iliskisiAmerikan Baş Ağrısı Derneği’nin 2016’daki yıllık toplantısında sunulan bir çalışmada; obez olan ve migren sorunu bulunan kadınların %40’ından fazlasının, baş ağrısına yönelik bir tedavi almadığı bilgisi yer aldı. Tedavi alanların çoğunluğunun migrene özgü tedavileri tercih etmediği, steroid olmayan iltihap giderici (NSAİ) ilaçları tek başına ya da diğer bir ilaçla birlikte aldıkları belirtildi.

Çalışmaya, bir nörolog tarafından migren tanısı konmuş olan 136 obez kadın dahil edildi. Yaş ortalaması 38.7, vücut kitle indeksi ortalaması ise 34.9 kg/m2’ydi. Katılımcıların ilaç kullanma biçimleri 28 gün boyunca bir akıllı telefon uygulaması üzerinden takip edildi. Bireylerin %79.4’ü steroid olmayan iltihap giderici (NSAİ) ilaçları en az bir kez kullandı. Migrene özgü bir ilaç grubu olan triptanlar ise katılımcıların %34’ü tarafından en az bir kez kullanıldı. Her iki ilaç grubunu birlikte kullananların oranı ise %16.9’du. Ayda, ortalama olarak, 11.1 gün baş ağrısı yaşandığı bildirdi. Baş ağrısının yaşandığı günlerin %57.5’inde hastalar bir ya da daha fazla ilaç kullandı.

Obezite kronik migrene yakalanma olasılığını artırır

ABD’de bulunan Albert Einstein Tıp Okulu’nda görevli Dr. Jelena Pavlovic “Baş ağrısı yaşanan günlerin yaklaşık yarısında herhangi bir tedavi alınmadığını saptadığımızda şaşırdık. Şu anda bunun nedenini bilmiyoruz. Mevcut ilaçların bu kişilerde yeterince etkili olmadığı ve bu nedenle tercih edilmedikleri yönünde bir fikir yürütülebilir.” şeklinde konuştu. Dr. Pavlovic bazı kadınların, uyku ya da gevşeme egzersizleri gibi ilaç-dışı yöntemler kullanıyor olabileceklerini de belirtti.
Yine ABD’de bulunan Mayo Clinic’te görevli Dr. Halker Singh ise yeni ve daha uzun süreli çalışmalar yapılabileceği bilgisini verdi. Ayrıca; migren tiplerinin, obez olmayan kadınların ve obez erkeklerin de araştırılması gerektiğini ifade etti.
Son olarak Dr. Pavlovic şunları söyledi: “Hekimler, bazı hastaların, ağrısı olduğu halde ilaç kullanmadığını fark edebilmelidirler. Hekim, hastaya neden ilaç kullanmadığını özellikle sormalı ve hastanın nedenlerini ve ihtiyaçlarını ele almalıdır. Sorunu fark eden hekimler, baş ağrısının hızlı bir biçimde ve yeterli dozda ilaç ile tedavisi konusunda hastayı eğitmelidir. Özellikle obez kadınlar için bu daha da önemlidir. Obezite kronik migrene yakalanma olasılığını artırır.”
Kaynak
1. American Headache Society (AHS) 58th Annual Scientific Meeting: Abstract 158797. (9 Haziran 2016’da sunuldu.)
2. http://www.medscape.com/viewarticle/865150?nlid=106827_2982&src=wnl_dne_160622_mscpedit&uac=198839BK&impID=1134065&faf=1#vp_2 (Liam Davenport – Erişim tarihi:29.08.2016)