All fields are required.

Close Appointment form

Şeker hastalığı tedavisinde “İleal Transpozisyon” dönemi

Yapılan yeni bir çalışmaya göre; kontrolsüz şekeri olan hafif kilolu hastalara uygulanan ileal transpozisyon işlemi, diğer bir cerrahi girişim türü olan mide bypass ameliyatına ve ilaç tedavilerine göre şeker kontrolünü çok daha iyi bir düzeyde sağlayabiliyor.

Brezilya’dan Dr. Priscila Soggia ve meslektaşlarının gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçları, Endokrin Derneğinin Nisan ayında ABD’de gerçekleşen yıllık toplantısında sunuldu. Obezite cerrahisinin, ciddi kilo problemi olan hastalarda kilo verme ve diyabette düzelme sağladığının bilindiğini belirten Dr. Soggia; cerrahinin, vücut kitle indeksi 30 ila 35 arasında olan, hafif düzeyde obez diyabet hastaları üzerindeki etkisi hakkında çok fazla veri bulunmadığını ifade etti. Dr. Soggia “Çalışmamız, hafif kilolu hastalarda uygulanan bir cerrahi teknik olan ileal transpozisyon ameliyatının etkili ve güvenli olduğunu göstermiştir. Bu ameliyatı olan hastalar bir yıl içinde kan şekerlerini mükemmel derecede kontrol altına alabiliyorlar. Ayrıca, girişim ile ilişkili yan etkiler, diğer cerrahi tekniklere göre daha fazla değildir.” dedi.

Çalışmaya, hafif kilolu ve kontrolsüz şekeri olan 42 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 51 ve HbA1c ortalaması % 9,3 olan hastalar üç gruba ayrıldı. Birinci gruba ilaç tedavisi, ikinciye mide bypass ameliyatı ve üçüncü gruba da ileal transpozisyon ameliyatı uygulandı. Sonuçlar şöyleydi:

• Bir yılın sonunda HbA1c düzeyi % 6,5’in altında olan hasta oranı; tıbbi tedavi grubunda % 8, mide bypass ameliyatı uygulanan hastalarda yüzde 46 ve ileal transpozisyon ameliyatı grubunda % 100’dü.
• Ortalama HbA1c düzeyi tıbbi tedavi grubunda % 8, mide by-pass ameliyatı grubunda % 6,9 ve ileal transpozisyon ameliyatı grubunda % 5,6’ydı.
• Diyabetin ilaç gerektirmeyecek ölçüde düzeldiği hasta oranı mide bypass ameliyatı olan grupta % 30 iken, ileal transpozisyon ameliyatı grubunda % 75’ti.
• Her iki cerrahi grubunda da şeker, tansiyon ve kolesterol ilaçlarının kullanımı azaldı.
• Ortalama kilo kaybı; mide by-pass ameliyatı grubunda 22,5, ileal transpozisyon grubunda 18 ve tıbbi tedavi grubunda ise 4,7 kg oldu.
• Çalışmada, ciddi düzeyde istenmeyen olay sayısı 4 olarak bildirildi. Ölüm ya da hayati tehlike yaratan bir sorun görülmediği açıklandı.

Dr. Soggia “Cerrahi tedavi ile ilaç tedavisi arasında fark olmasını bekliyorduk. Öte yandan ileal transpozisyon ile mide bypass işlemi arasında böylesine büyük bir fark beklemiyorduk.” dedi. Araştırıcılar; ameliyattan 2 ve 3 yıl sonraki takiplerde, sonuçların hangi ölçüde devam ettiğini belirleme yönünde çalışmanın devam edeceğini belirtti. Dr. Soggia, uzun vadede beslenme ve barsak ile ilişkili istenmeyen etkilerin de değerlendirmeye alınacağını ifade etti.

*İleal transpozisyon (İleal İnterpozisyon) ameliyatı: İnce barsakların son bölümü olan ileum’un, mide ile ince barsağın başlangıcı arasına veya midenin doğal bağlantılarına müdahale etmeksizin, ince bağırsağın başlangıç bölümüne yerleştirilmesi ile uygulanan bir cerrahi girişimdir.

Editör’ün Notu: Nihayet bu zor ameliyatı yapabilen cesur cerrahlar gerektiği gibi konuşmaya başladılar. Bu yazıyı özetleyebilecek tek bir söz var: Güneş balçıkla sıvanmaz.