All fields are required.

Close Appointment form

Yeşil Sebzeler ve Glokom Riski

Glokom; gözün ön bölümündeki sıvının artması sonucunda gelişen, ciddi bir göz hastalığıdır. Glokom nedeniyle; göz içerisinde basınç artar, görme siniri zarar görebilir ve görme kaybı gelişebilir.

JAMA Oftalmoloji dergisinde yayımlanan bir çalışmada; yeşil yapraklı sebze tüketiminin, glokom riskini yıllar içerisinde %20 veya daha fazla oranda azalttığı bildirildi. Boston’daki Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Jae Kang ve ekibi; 1984 – 2012 yılları arasında, “Hemşirelerin Sağlığı” adlı bir çalışmada yer alan 64 bin birey ile 1986 – 2014 yılları arasında, Sağlık Profesyonelleri Takip çalışmasına dahil olan, 41 binden fazla bireye ait verileri inceledi. 40 yaş ve üzeri olan bireylerin hiçbirisinde, başlangıçta glokom hastalığı yoktu. Tüm bireylere, iki yılda bir göz muayenesi yapıldı. 25 yılı aşan takip süresi içerisinde, yaklaşık bin 500 kişide glokom saptandı.
Çalışmaya katılan bireylerin, yeşil yapraklı sebze tüketimi incelendi ve bireyler; en yüksek tüketim ile en düşük tüketim arasındaki düzeylere göre beş gruba ayrıldı. En yüksek düzeyde tüketim yapan grup, günde 1,5 porsiyon civarında yeşil yapraklı sebze yemekteydi. En düşük düzeyde tüketim yapan grupta ise; üç günde bir bir porsiyon olacak şekilde almaktaydı. Kang “Çalışmamızın sonuçlarına göre; yeşil yapraklı sebzeleri en fazla yüketen grupta, glokom riski %20-30 daha düşüktü.” açıklamasını yaptı.

Yeşil yapraklı sebzeler neden göz sağlığı için faydalıdır?

Kang ve ekibi yaptıkları açıklamada, bunu şu şekilde açıklıyorlar: “Glokomun görme sinirine giden kan akımının zayıfladığı bilinmekte ve Nitrik oksit adı verilen bir madde, gözdeki kan akımını düzenlemede önemli rol oynuyor. Yeşil yapraklı sebzeler nitrat içerir. Nitarlar ise, nitrik oksite dönüşmektedir. Yeşil yapraklı sebzeleri çokca tükettiğinizde, vücuttaki nitrik oksit düzeyleri yükselebilir ve bu da damar sağlığı için çok önemli bir koşuldur.”
New York’taki Weill Cornell Tıp Okulu’ndan Dr. Rahul Pandit; sonuçların mantıklı olduğunu ifade etti. Pandit; bu çalışmanın, geniş bir çalışma grubunu inceleyen ve yeşil yapraklı sebzelerin bol miktarda yenmesinin glokom riskini azalttığını gösteren ilk çalışma olduğunu vurguladı. Glokom hastalarında, gözdeki nitrik oksit üretiminin zayıfladığı konusunda bazı bilgiler olduğunu belirten Pandit; bireylerin, yeşil yapraklı sebze tüketimleri ile ilgili öneriler almak üzere, doktorlarına danışabileceklerini ifade etti.

KAYNAK: Health Day Reporter